Bookmark and Share

Waarde provinciegenoten

Ik richt vandaag het woord tot u allen met deze oproep:
Ik zoek een coach !

Zij heeft namelijk een probleem. Dat zal u misschien verbazen, maar 't is wel zo.

Een tijdje geleden werd zij doorverwezen naar YAR Vlaanderen. Dat vond ik helemaal straf. Maar ze zeiden me, dat dat het beste was dat iemand in haar geval kon doen.

Bij YAR Vlaanderen zou ze bijvoorbeeld kunnen leren hoe ze haar eigen leven weer in handen kan nemen. En hoe ze zo de problemen die ze nu heeft, in de toekomst kan vermijden.

De eerste kennismaking was bangelijk. Zij verstonden haar daar direct. En dat overkomt haar niet zo vaak ;-))

Maar... YAR Vlaanderen werkt met heel veel vrijwilligers. Ieder jaar hebben zij er zo'n 75 nodig. Alleen al alleen al in onze provincie. Gewone mensen zoals u en ik, die zich voor de jeugd willen inzetten. En die daarvoor een klein stukje van hun vrije tijd opofferen. Om jong gaste met problemen te coachen en te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes.

Daarom doe ik plechtig deze oproep tot alle inwoners van de provincie Antwerpen:

Kom naar een van de info-avonden van YAR Vlaanderen. Daar leggen ze u graag uit hoe YAR Vlaanderen werkt. En wat u kunt doen om haar en nog wat andere jongeren uit onze provincie uitzicht te geven op een betere toekomst. Data en locaties vindt u op http://www.yarvlaanderen.be.

Dank u voor uw aandacht en namens alle jongeren die het niet altijd even gemakkelijk hebben, nu al bedankt voor uw straf engagement!