Bookmark and Share

YAR Vlaanderen richt zijn aanbod op jongeren met een complexe problematiek en jongeren met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen.
Het betreft veelal, maar niet uitsluitend, jongeren met een dossier bij de jeugdrechtbank.
YAR biedt deze jongeren een kans om hun leven terug op de sporen te krijgen.

Centraal hierin staan twee programma's: YAR Coaching en YAR Wonen. Deze programma's laten jongeren ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Niemand anders.
En dat het maken van bewuste keuzes de eerste stap is om je leven of woonsituatie zélf in handen te nemen.
Beide programma's worden mee mogelijk gemaakt door een ruim netwerk van partnerorganisaties en vrijwillige coaches.